1. Thành phần tham gia

Lưu học sinh, sinh viên đang học tập tại trường đăng ký tham gia vào các đội cụ thể như sau:

- Đội 1: Lưu học sinh Lào;

- Đội 2: Lưu học sinh các nước châu Phi;

- Đội 3: Sinh viên học tiếng Hàn (KTCA, SEJONG);

- Đội 4: Sinh viên học tiếng Nhật Bản (OLC);

- Đội 5: Sinh viên học tiếng Trung Quốc;

- Đội 6: Sinh viên học tiếng Đức;

- Đội 7: Sinh viên các CLB: CLB Hỗ trợ sinh viên, CLB Mái ấm Trường Vinh, CLB tiếng Anh….

- Đội 8: Sinh viên Nội trú.

2. Nội dung hoạt động

Gồm các nội dung: Cắm trại, Ẩm thực, Team Building, Biểu diễn trang phục truyền thống, Văn nghệ, Giao lưu văn hóa.

3. Thời gian: Dự kiến từ 15h00’ đến 21h30’ ngày 24/4/2021 (thứ Bảy).

4. Địa điểm: Sân Ký túc xá số 5 Trường Đại học Vinh.

ke_hoach_trien_khai.pdf