1. Nội dung chương trình

- Các chuyên gia cung cấp thông tin, bối cảnh về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những thời cơ, thách thức của nhân loại trước cuộc cách mạng này.

- Các chuyên gia chia sẻ với sinh viên về sự ảnh hưởng của công nghệ 4.0 trên các lĩnh vực, ngành học nói chung, ngành sư phạm nói riêng; gợi ý về định hướng học tập và việc làm cho người trẻ trong thời đại mới cũng như những ứng xử, hiểu biết cần thiết trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.

- Giao lưu, hỏi đáp các băn khoăn, thắc mắc của sinh viên.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: Từ 19h00’, ngày 28/11/2019 (thứ Năm).

- Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

3. Đối tượng, số lượng tham dự

3.1. Đại biểu khách mời:

- Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường; các đơn vị chức năng liên quan và các viện, khoa có đào tạo sư phạm;

- Đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên trường;

- Bí thư các Đoàn viện, Liên chi đoàn; Liên Chi hội trưởng sinh viên các khoa, viện có đào tạo sư phạm;

- Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên quan tâm đến chương trình.

3.2. Sinh viên điều động:

TT

Đối tượng sinh viên

Số lượng

1.

Viện Sư phạm Tự nhiên

100

2.

Viện Sư phạm Xã hội

70

3.

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

80

4.

Khoa Giáo dục

250

Công văn triển khai