1. Thời gian, địa điểm tổ chức

1.1. Thời gian: 01 buổi, từ 19h00’, ngày 04/12/2020 (thứ Sáu).

1.2. Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

2. Đối tượng, số lượng tham dự

2.1. Đại biểu khách mời:

- Đại diện lãnh đạo nhà trường và các đơn vị liên quan;

- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên trường;

- Bí thư các Đoàn viện, Liên chi đoàn; Liên Chi hội trưởng sinh viên các khoa, viện;

- Toàn bộ học viên lớp Khởi sự Doanh nghiệp năm 2020;

- Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên quan tâm đến chương trình.

2.2. Sinh viên điều động:

TT

Đơn vị

Số lượng

1.

Khoa Kinh tế

100 SV

2.

Khoa Luật

80 SV

3.

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

80 SV

4.

Khoa Giáo dục

80 SV

4.

Viện KHXH&NV

50 SV

5.

Viện Sư phạm Tự nhiên

50 SV

6.

Viện Sư phạm Xã hội

50 SV

7.

Viện Kỹ thuật và Công nghệ

50 SV

8.

Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

50 SV

Mọi thông tin đề nghị trực tiếp liên hệ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0948.521266 (chuyên viên Hồ Thị Dung)./.