Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường; Đại diện lãnh đạo các khoa, viện, các phòng ban chức năng; Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm; cán bộ phòng CTCT-HSSV; Trợ lý quản lý sinh viên các khoa, viện và trường trực thuộc. GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng CTCT-HSSV đã báo cáo kết quả các nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện trong 05 năm qua theo Mục II và Mục III Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” và Kế hoạch số 23/KH-ĐHV ngày 26/5/2016 của Trường Đại học Vinh. Báo cáo đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong 05 năm qua trên các phương diện, gồm: Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên. Đồng thời nêu lên các phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong những năm tiếp theo.

TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng CTCT-HSSV báo cáo kết quả các nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg

Phần lớn thời gian của Hội nghị dành cho thảo luận. Có nhiều tham luận được trình bày, trao đổi như Đoàn Thanh niên với tham luận: “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”; Viện KHXH&NV với tham luận: “Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong bối cảnh công nghiệp 4.0”; Trường THPT Chuyên với tham luận: “Nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh THPT thông qua môn học Giáo dục công dân”. Ngoài ra cũng có nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong thời gian tới.

Tham luận của đại diện các đơn vị liên quan

  Đại biểu học sinh, sinh viên thảo luận tại buổi Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo một cách hiệu quả, tổ chức các hoạt động thiết thực, đạt được những thành tích xuất sắc. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Nhà trường, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng đã phát động triển khai thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025" ở Trường Đại học Vinh.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị và  triển khai thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng cho 16 học sinh, sinh viên có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015 - 2020.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng , ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy trao giấy khen và phần thưởng cho học sinh, viên có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015 - 2020

Toàn cảnh Hội nghị

Bài, Ảnh: Phòng CTCT-HSSV