Tham dự và báo cáo các tại các buổi sinh hoạt có ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; ThS. Hoàng Hà Nam - Trưởng Bộ phận Truyền thông; ThS. Nguyễn Thái Dũng - Phó Bí thư Đoàn trường; TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; ThS. Đoàn Văn Minh - Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và QHDN cùng các chuyên viên phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Trợ lý Quản lý sinh viên các khoa, viện.

Tại các buổi sinh hoạt, sinh viên đã được nghe các báo cáo viên trình bày về các nội dung như tình hình thời sự, kinh tế - xã hội của Đất nước và tỉnh Nghệ An và Nhà trường trong thời gian gần đây; công tác truyền thông; công tác Đoàn; quán triệt về đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên; triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trước khi tốt nghiệp về chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo của Nhà trường trong khóa học; trao đổi thông tin, kỹ năng phỏng vẫn và xin việc cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp; triển khai các nội dung để phục vụ cho công tác rà soát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và các hoạt động kết nối cựu sinh viên với Nhà trường.

Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên cuối khóa là một trong những hoạt động thiết thực đã được Nhà trường tổ chức hàng năm cho sinh viên trước khi tốt nghiệp. Với phương châm đổi mới nội dung trong các buổi sinh hoạt, Nhà trường đã lồng ghép và cung cấp những thông tin mới nhất, những kỹ năng cơ bản để sinh viên chuẩn bị tâm thế tốt nhất cũng như hành trang để lập thân, lập nghiêp.

Một số hình ảnh tại các buổi sinh hoạt:

 

ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Đất nước và tỉnh Nghệ An trong thời gian qua

TS. Đặng Thị Thu -  Trưởng Phòng CTCT-HSSV triển khai một số nội dung liên quan đến công tác sinh viên trước khi tốt nghiệp

ThS. Hoàng Hà Nam - Trưởng Bộ phận Truyền thông triển khai công tác Truyền thông đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp

ThS. Đoàn Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN trao đổi với sinh viên cuối khóa các vấn đề về kỹ năng tìm kiếm việc làm, công tác kết nối cựu sinh viên…

 

Toàn cảnh Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên cuối khóa

Tin, ảnh: Phòng CTCT-HSSV