1. Nội dung chương trình

- Truyền thông, phổ biến về pháp luật, văn hóa tham gia giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên (Lý thuyết lái xe an toàn, thực hành lái xe trên mô hình máy tập RT, thực hành đi thăng bằng trên ván hẹp và cua góc).

- Tuyên truyền, phổ biến về luật giao thông, văn hóa tham gia giao thông cho học sinh.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 01 buổi, từ 07h30’ ngày 30/5/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh.

3. Đối tượng học sinh, sinh viên

- Toàn bộ sinh viên đang học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại cơ sở 2.

- Toàn bộ học sinh đang tham gia học trải nghiệm học kỳ hè quân đội tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh./.