Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Nhà trường không cung cấp mật khẩu như trên.
Mật khẩu lần đầu do Nhà trường cấp là: Ngày tháng năm sinh dạng dd/MM/yyyy (lưu ý có cả dấu /)
Sau khi đăng nhập lần đầu, sinh viên có thể tự thay đổi mật khẩu.
A
Em học hệ nào? Khóa mấy?
Để xem điểm của hệ vừa làm vừa học, sinh viên vào subsite của Trung tâm Giáo dục thường xuyên:
http://trungtamgdtx.vinhuni.edu.vn/
Trên menutop có mục TRA CỨU ĐIỂM
Sinh viên chọn hệ mình học để đăng nhập tra cứu.
Mọi thông tin em liên hệ:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 0383.855452 / máy lẻ: 329
A
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 038.3556123; 0383.855452 / máy lẻ: 329, 324
ThS. Lê Duy Linh. ĐT: 0912.690306
ThS. Nguyễn Đình Tuấn. ĐT: 0912.219879
A
Nếu xét theo học bổng: Những học phần em đăng ký học nâng điểm ở học kỳ 1 thì không tính điểm để xét học bổng cho học kỳ 1 mà đưa vào tính điểm để xét học bổng ở học kỳ 2. Những học phần em đăng ký học nâng điểm ở học kỳ 2 thì không tính điểm để xét học bổng cho học kỳ 2 mà đưa vào tính điểm để xét học bổng ở học kỳ 1 năm sau.
A
Khi nạp học phí, Nhà trường đã cấp biên lai thu tiền rồi. Nếu cần đổi thành hóa đơn đỏ, học viên vui lòng liên hệ:
Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Vinh:
Tầng 3, Nhà Điều hành. Điện thoại: 038.3856247; 0383.855452 / máy lẻ: 318
A
Nhà trường còn phải chấm điểm, lên điểm đã chứ em.
Em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 038.3556123; 0383.855452 / máy lẻ: 329, 324
ThS. Lê Duy Linh. ĐT: 0912.690306
ThS. Nguyễn Đình Tuấn. ĐT: 0912.219879
Tuyển sinh năm 2017
Cựu sinh viên
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Tạp chí khoa học
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Vinh Uni-TOPICA
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.