Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2018
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Sinh viên nhấp vào nút ĐĂNG KÝ HỌC trên website hoặc truy cập: http://student.vinhuni.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/
Tên đăng nhập là mã số sinh viên.
Mật khẩu truy cập lần đầu là: ngày tháng năm sinh có dạng dd/MM/yyyy (có dấu /).
A
Nếu là tài khoản đăng ký học tại: http://student.vinhuni.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/
Thì em đến Bộ phận Xử lý học vụ (Phòng Đào tạo) Trường Đại học Vinh (Tầng 1, Nhà Điều hành) để xin reset lại mật khẩu.
A
Bằng đại học chỉ cấp 01 lần.
Em làm mất thì Nhà trường có thể cấp bản sao cho em.
Em đến trường, làm thủ tục tại:
Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
để xin cấp bản sao.
Tuyển sinh năm 2017
Cựu sinh viên
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Tạp chí khoa học
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.
Kênh thông tin giới trẻ