Thứ sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017
Chương trình Thăng tiến Giáo dục Công tác xã hội (Social Work Education Enhancement Program - SWEEP)
09:13 10/07/2015
SWEEP là một tổ hợp quốc tế bao gồm Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID, Trường Đại học Bang San Jose SJSU, 8 trường đại học ở Việt Nam – trong đó có Trường Đại học...
Dự án Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam (Profession-Oriented Higher Education Project)
09:12 10/07/2015
Văn bản phê duyệt Dự án: Quyết định số 3598/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Phát triển Giáo dục đại học theo...
Chương trình học bổng Thái Lan giành cho bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ
00:00 27/06/2013
Kính mời cán bộ và sinh viên tìm hiểu và nộp đơn chương trình học bổng của Trường Đại học Thammasat, Thái Lan. Nội dung chi tiết xin kiểm tra tại đây: www.siit.tu.ac.th và file...
Tuyển sinh năm 2017
Cựu sinh viên
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Tạp chí khoa học
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Vinh Uni-TOPICA
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.