Ngày 10/12/2018, Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Quốc gia Hanbat, Hàn Quốc đã kí kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, trao đổi sinh viên và cán bộ là một nội dung quan trọng và được thực hiện ngay sau khi ký kết.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác, Trường Đại học Quốc gia Hanbat đã cấp 02 học bổng cho Trường Đại học Vinh để bắt đầu chương trình trao đổi sinh viên học kỳ II năm học 2018 - 2019. Trường Đại học Vinh đã tiến hành thông báo rộng rãi trong toàn trường và tuyển chọn sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình. Sau vòng tuyển chọn hồ sơ, 05 sinh viên đã được lựa chọn để tham gia phỏng vấn để chọn ra 04 sinh viên. Sau đó, Trường Đại học Vinh đã gửi hồ sơ ứng viên cho Trường Đại học Quốc gia Hanbat vào ngày 03/01/2019 và Trường Đại học Quốc gia Hanbat đã tiếp nhận 02 sinh viên trong học kỳ II năm học 2018 - 2019. Hai sinh viên gồm Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Thành Nhân đều là sinh viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhận được thị thực vào ngày 20/02/2019 và chuẩn bị lên đường đi Hàn Quốc.

Dự kiến, học kỳ I năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Quốc gia Hanbat tiếp tục tiếp nhận sinh viên của Trường Đại học Vinh vào tháng 9/2019. Đây là cơ hội dành cho sinh viên Trường Đại học Vinh học tập tại Hàn Quốc và trải nghiệm cuộc sống tại nước ngoài làm tiền đề cho công tác khởi nghiệp hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Vinh.

Khi tham gia chương trình, sinh viên sẽ được cấp miễn phí các mục sau: Học phí, chỗ ở và ăn uống (sinh viên sẽ được nhận phiếu ăn hàng ngày), khi hoàn thành các môn học đã chọn, sinh viên được chuyển điểm học tại Trường Đại học Quốc gia Hanbat về Trường Đại học Vinh, đặc biệt các em sẽ được học thêm tiếng Hàn Quốc để tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Hãy là người tiếp theo nộp hồ sơ tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Quốc gia Hanbat./.