Đón đoàn có ông Khiến-Thả-Nù Pút-Tha-Vong-Xa, Phó Giám đốc Sở; ông Phết-Thoong Lò-Pi-Thắc, Trưởng phòng Lãnh sự Biên giới, Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn, đại diện các đơn vị liên quan của Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn và các trường THPT trong tỉnh. Đoàn của Trường Đại học Vinh gồm ThS. Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng phòng KH&HTQT và TS. Nguyễn Thành Vinh, Phó Trưởng phòng Đào tạo.

Thay mặt cho lãnh đạo và cán bộ Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn, ông Khiến-Thả-Nù Pút-Tha-Vong-Xa, Phó Giám đốc đã phát biểu chào mừng đoàn công tác và cung cấp thông tin khái quát về kinh tế, xã hội và giáo dục của tỉnh Hủa Phăn cho Đoàn. Tỉnh Hủa Phăn là một tỉnh còn nhiều khó khăn gồm 10 huyện, diện tích 17.500 km2 trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm 8%, còn lại là đất rừng. Dân số của tỉnh hơn 300.000 người trong đó 13,44% là hộ nghèo. Về mặt hành chính, Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn gồm có 13 phòng ban chức năng và 2 trung tâm. Sở quản lý đội ngũ cán bộ 4.957 người trong toàn tỉnh trong đó có 4.535 cán bộ giảng dạy. Tỉnh Hủa Phăn có 320 trường mầm non, 729 trường tiểu học, 91 trường THCS và 52 trường THPT. Tổng số học sinh trong toàn tỉnh là 92.772 em chiếm 30.5% dân số. Năm học 2017-2018, tỉnh có 8.854 học sinh tốt nghiệp tiểu học, 5.670 học sinh tốt nghiệp THCS và 4.127 học sinh tốt nghiệp THPT.

Ông Khiến-Thá-Nù Pút-Tha-Vong-Xa, Phó Giám đốc Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn đón tiếp đoàn công tác

Trong chương trình làm việc, đại diện Sở GD&TT, Sở Ngoại vụ và các trường THPT tỉnh Hủa Phăn đã báo cáo với đoàn về công tác hợp tác đào tạo nhân lực cho tỉnh nhà với các trường đại học và các tỉnh của Việt Nam. Theo thông tin, chỉ có từ 3%-8% số học sinh được nhận học bổng đi học tại Việt Nam, một số ít đi học theo diện tự túc và số còn lại chủ yếu học tại Lào. Để phát triển nguồn nhân lực một cách có định hướng, Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn đề xuất Trường Đại học Vinh tạo điều kiện tiếp nhận LHS tỉnh Hủa Phăn đi học đặc biệt là các ngành kỹ sư nông nghiệp và thủy sản. Lãnh đạo Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn đề xuất kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở và Trường Đại học Vinh.

Đại diện cho đoàn công tác, ThS. Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng phòng KH&HTQT đã cảm ơn lãnh đạo và cán bộ của Sở GD&TT, Sở Ngoại vụ và các trường THPT của tỉnh Hủa Phăn đã đón tiếp đoàn rất trọng thị và giới thiệu tóm tắt về Trường Đại học Vinh cùng các chính sách hỗ trợ dành cho LHS Lào. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ dành cho LHS đăng kí các ngành Nông học, Nuôi trồng thủy sản, Khuyến nông và Chăn nuôi. TS. Nguyễn Thành Vinh, Phó Trưởng phòng Đào tạo đã thay mặt Trường giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình đào tạo, quy chế đào tạo và điều kiện tốt nghiệp. Về việc kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, ThS. Nguyễn Văn Hải đề xuất đại diện Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn và Trường Đại học Vinh sẽ soạn thảo và tổ chức kí kết trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn đề xuất các chương trình hỗ trợ khác, thay mặt cho đoàn công tác ThS. Nguyễn Văn Hải ghi nhận và sẽ trả lời bằng văn bản cho Sở sau khi báo cáo với lãnh đạo Trường Đại học Vinh.

Đoàn công tác Trường Đại học Vinh

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã kí biên bản ghi nhận buổi làm việc tại Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:Bài và ảnh: Nguyễn Hải và Meekeo Vongpanya