Từ 9h00', ngày 13 tháng 7 năm 2016, tại phòng họp tầng 6, Nhà điều hành, PGS.TS. Phan Mạnh Hưởng sẽ trình bày seminar khoa học “Các vật liệu na-nô mới:  từ đốt nóng tiên tiến tới dò sinh học siêu nhạy”. PGS cũng sẽ thảo luận với giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường về kinh nghiệm viết và đăng bài trên các tạp chí ISI, giúp Trường Đại học Vinh phát triển phòng thí nghiệm về khoa học vật liệu.

PGS.TS. Phan Mạnh Hưởng tốt nghiệp đại học ở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000, bảo vệ luận văn thạc sỹ tại Đại học Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc) năm 2003, bảo vệ luận án tiến sỹ tại Đại học Bristol (Anh) năm 2006 và trở thành giảng viên tại  Trường Đại học South Florida (Hoa Kỳ) từ năm 2008. Hướng nghiên cứu của PGS là vật lý và ứng dụng của các vật liệu từ và từ na-nô, tập trung vào việc phát triển các vật liệu mới có các hiệu ứng từ trở và từ nhiệt, ứng dụng trong các kỹ thuật sensor thông minh và làm lạnh bằng từ trường, có hiệu năng cao.

PGS.TS. Phan Mạnh Hưởng đã công bố hơn 210 bài báo trên các tạp chí khoa học có phản biện (chỉ số h theo Google Scholar là 33), 4 bài báo tổng quan, 5 chương sách và 1 giáo trình. PGS là Phó Tổng biên tập tạp chí Journal of Electronic Materials (tạp chí ISI, chỉ số ảnh hưởng 1,8); Trưởng Ban biên tập tạp chí Journal of Science: Advanced Materials and Devices (tạp chí Elsevier); là phản biện của hơn 100 tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. PGS đã được trao giải thưởng “Người phản biện nổi bật” của các tạp chí Journal of Physics D: Applied Physics (2007), Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2013, 2015), Physica Status Solidi A (2016). PGS đã trình bày một số báo cáo toàn thể và báo cáo mời tại các hội nghị khoa học chuyên ngành về từ học và vật liệu từ (từ năm 2007 đến nay), tham gia tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế về vật liệu na-nô, năng lượng và công nghệ na-nô (từ 2011 đến nay).

Tin: Đ.P.K; Ảnh: http://shell.cas.usf.edu/~phanm/