Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác nhằm tìm hiểu nguồn nhân lực và các cơ hội hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty.

Hiện tại, Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hemaraj, Thái Lan đang xúc tiến đầu tư thành lập chi nhánh tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, nguồn nhân lực là mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển. Chính vì vậy, Công ty đã tìm hiểu kỹ về điểm mạnh của Trường Đại học Vinh trong công tác đào tạo sinh viên các ngành kỹ sư.

Thay mặt cho Trường Đại học Vinh, các đơn vị liên quan đã giới thiệu về quy mô đào tạo của Trường, cung cấp số liệu sinh viên, tình hình đào tạo và chuẩn đầu ra đối với sinh viên các ngành kỹ sư.

Đoàn công tác khá ấn tượng với truyền thống đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Vinh và mong muốn hợp tác chặt chẽ trong tương lai về công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực cho Công ty.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ nghiên cứu và xúc tiến chương trình hợp tác đào tạo nhân lực cho Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hemaraj, Thái Lan sau khi Công ty đã hoàn tất thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc: