Chương trình học bổng Pháp ngữ du học tại Canada năm 2019 đã chính thức được công bố trên trang web của Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang facebook của sứ quán Canada. Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo các đường links dưới đây. 

https://vied.vn/vi/tin-tuc/hoc-bong/1007-chuong-trinh-hoc-bong-du-hoc-tai-canada-danh-cho-khoi-phap-ngu-nam-2019.html;

https://vied.vn/en/component/k2/1008-canadian-francophonie-scholarship-program-study-in-canada-2019-program.html

https://www.facebook.com/CanadaInVietnam/posts/2223612964348007 

https://www.facebook.com/CanadaVietnam/posts/1978495012202407