Thông tin học bổng : 

- 40 suất học bổng sau đại học

-Thời gian trao đổi : Học kỳ 1 năm học 2018 (tháng 8)

- Chương trình Thạc Sĩ : 2 năm

- Chương trình Tiến Sĩ : 2 năm

Giá trị học bổng : 

- 100% học phí 

- Hỗ trợ 10500 Baht/tháng với chương trình Thạc sĩ

- Hỗ trợ  11500 Baht/tháng với chương trình Tiến sĩ

Yêu cầu ứng viên : 

- Không phải là người Thái hay có quốc tịch Thái

- Có thành tích học tập xuất sắc (top 20 trong lớp) 

- 2 lá thư giới thiệu (ít nhất 1 trong 2 phải là của giảng viên trong trường) 

Thời gian đăng ký : Từ 01/03 đến 30/04 năm 2018

Thời gian nhận kết quả : 28/06/2018Chi tiết xem trong phần đính kèm :

20180315_2.pdf