Chi tiết xem tại đây : 

hoc_bong_hiep_dinh_2019.pdf