Khóa học này do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp tổ chức cùng Trường Đại học Tổng hợp Oldenburg (Đức).
Khóa học bao gồm 2 giai đoạn: Học online tại Việt Nam cũng như học trực tiếp tại Trường Đại học Tổng hợp Oldenburg, trong năm 2017.
Nội dung bao gồm: Kiến thức cơ bản về Quản lý Dự án, Tài chính và Đầu tư và Quản lý nhân lực.
Yêu cầu cơ bản: Có 2 năm làm công tác quản lý và tiếng Anh tốt.
Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 26/10/2016.

Thông tin chi tiết về khóa học cùng đơn đăng ký có thể tìm thấy tại đường link này:

Thông báo đính kèm!