1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 15 tháng 8 năm 2018
University of Warwick Manufacturing Group Excellence Scholarships in UK, 2018
08:32 09/03/2018
University of Warwick, United Kingdom. Application Deadline: May 20, 2018
Jacobs University Graduate Scholarships in Germany, 2018
08:23 09/03/2018
Jacobs University, Germany. Application Deadline: June 1, 2018
Pathway Scholarships for International Students at Aspire Institute in Australia, 2018
08:18 09/03/2018
Aspire Institute, Australia. Application Deadline: May 4, 2018
Alex and Anne Smith Scholarship at University of East Anglia in UK, 2018
08:16 09/03/2018
University of East Anglia, United Kingdom. Application Deadline: March 23, 2018
GS SCM PhD Research Grants at Martin Luther University Halle-Wittenberg in Germany, 2018
08:13 09/03/2018
Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany. Application Deadline: March 31, 2018
International Student Masters Scholarships at Plymouth University in UK, 2018
17:00 08/03/2018
Plymouth University in the United Kingdom. Application Deadline: June 30, 2018
VGTU International Scholarships for Bachelor and Master Studies in Italy, 2018-2019
16:56 08/03/2018
Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Italy. Application Deadline: July 31, 2018
UQ PhD Scholarships for International Students in Australia, 2018
16:50 08/03/2018
University of Queensland, Australia. Application Deadline: December 31, 2019
Tuyển sinh năm 2017
Cựu sinh viên
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Tạp chí khoa học
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855.452, (0238)8988.989 - Fax: (0238)3855.269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.
Kênh thông tin giới trẻ