Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp triển khai đề tài KHCN cấp Trường "Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục"