Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017
Lịch seminar Khoa SP Ngoại ngữ
20/08/2017
MS 210 - 22 /08/2017 – Trần Thị Khánh Tùng
Lịch seminar Khoa Xây dựng
22:49 20/08/2017
MS 209 – 25/08/2017 – Doãn Thị Thùy Hương
Lịch seminar Khoa Lịch sử
22:43 20/08/2017
MS 208 – 21/08/2017 – Nguyễn Văn Tuấn
Lịch Seminar Khoa Kinh tế
22:39 20/08/2017
MS 207 – 25/08/2017 - Đường Thị Quỳnh Liên
Lịch seminar Khoa Lịch sử
22:31 17/08/2017
MS 206 - 18/08/2017 - Phùng Văn Nam
Lịch seminar Khoa Lịch sử
22:27 17/08/2017
MS 205 - 18/08/2017 - Ông Thị Mai Thương
Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường
07:53 17/08/2017
MS 204 - ngày 18/08/2017 – ThS. Phan Công Ngọc
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
11:15 14/08/2017
MS 203 – 19/08/2017 – Nguyễn Thị Thế, Đinh Thanh Giang
Lịch seminar Khoa Giáo dục Thể chất
11:14 14/08/2017
MS 202 – 12/08/2017 – Phan Sinh
Lịch seminar Khoa Giáo dục Thể chất
11:09 14/08/2017
MS 201 – 12/08/2017 – Nguyễn Trí Lục
Tuyển sinh năm 2017
Cựu sinh viên
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Tạp chí khoa học
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Vinh Uni-TOPICA
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.