Trong giai đoạn 01/2011 đến 26/10/2015, Trường Đại học Vinh đứng vị trí thứ 9 so với các trường đại học trong cả nước về số lượng công trình công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI với 183 bài. Năm 2015, các nhà khoa học Trường Đại học Vinh công bố 36 bài báo, trong đó có 09 bài thuộc danh mục SCI và 27 bài thuộc danh mục SCIE. Tiếp nối những thành công đã đạt được, năm 2016 có 44 công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Trường Đại học Vinh được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI (tăng 22,3% so với năm 2015), trong đó có 25 bài thuộc danh mục SCI (tăng 278% so với năm 2015) và 19 bài thuộc danh mục SCIE (chi tiết xem tại đây).

Ngành Hóa học, Toán học, Sinh học và Vật lý là các ngành dẫn đầu về số lượng công trình công bố. Cụ thể: ngành Hóa có 13 công trình; ngành Toán có 12 công trình; ngành Sinh có 10 công trình; ngành Vật lý có 5 công trình. Cá nhân PGS.TS. Trần Đình Thắng tiếp tục dẫn đầu về số lượng công trình công bố (12 công trình, tăng 4 công trình so với năm 2015).

Quan sát bảng phân loại và chỉ số IF của các tạp chí cho thấy sự thành công vượt bậc của các nhà khoa học Trường Đại học Vinh trong năm 2016. Kết quả công bố năm 2016 của các nhà khoa học tăng so với năm 2015 cả về số lượng và chất lượng. Nhiều tác giả đã công bố kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí khoa học uy tín được xếp hạng Q1, Q2 với chỉ số IF cao: GS.TS. Đinh Xuân Khoa, PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, TS. Chu Văn Lanh, PGS.TS. Trần Văn Ân, PGS.TS. Kiều Phương Chi, ThS. Nguyễn Trần Thuận, TS. Nguyễn Huy Chiêu, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, TS. Nguyễn Thanh Diệu, PGS.TS. Trần Đình Thắng, TS. Phan Xuân Thiệu, TS. Tôn Thị Bích Hoài, TS. Lê Quang Vượng, TS. Mai Văn Chung, ThS. Lê Thế Tâm, TS. Ông Vĩnh An, ThS. Hoàng Văn Trung, TS. Thái Đức Kiên,… Đặc biệt, PGS.TS. Trần Đình Thắng là tác giả có công trình công bố trên tạp chí Q1, IF 5.228, xếp hạng 5/57.

Số lượng công trình công bố của các nhà khoa học Trường Đại học Vinh trong năm 2016 có thể tăng thêm vì nhiều lý do khác nhau như: Thomson Reuters chưa kịp cập nhật số liệu, một số tạp chí đã xuất bản nhưng chưa kịp online,…

Xin chúc mừng những thành công vượt bậc của các nhà khoa học Trường Đại học Vinh trong năm 2016.

Bảng thống kê số lượng công trình thuộc danh mục ISI (Giai đoạn 2010 - 2016)

Năm

SCI

SCIE

TỔNG

2010

5

8

13

2011

12

24

36

2012

17

20

37

2013

14

32

46

2014

25

26

51

2015

9

27

36

2016

25

19

44

 

107

156

263

Tin bài: TS. Đinh Đức Tài (Phòng KH&HTQT)