Quyết định phê duyệt chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Để biết thêm chi tiết, xin mời tra cứu các văn bản sau:

phe_duyet_chuong_trinh_phat_trien_khcb.pdf

phu_luc.doc

phu_luc_1.doc

phuluc.docx

tt_04_2015.doc

tt_22_btc_bkhcn.doc 

tt_27_2015_bkhcn_btc.doc

tt_bkhcn.doc

thongtu03_2017_ttbkhcn.docx