Các thiết bị được tiếp nhận và chuyển giao thành 2 đợt:

- Đợt 1 từ ngày 2/7/2018 đến 30/7/2018  bao gồm các thiết bị Phân tích + Chuẩn bị mẫu (Kính hiển vi điện tử, Máy cô quay chân không…); Chuẩn đoán, xét nghiệm (Máy xét nghiệm nước tiểu, Máy siêu âm Doppler màu 4D, Hệ thống soi dạ dày tá tràng ống mềm, Máy phân tích sinh hóa, Hệ thống X-quang kỹ thuật số, Máy xét nghiệm huyết học tự động…);

- Đợt 2 từ ngày 7/9/2018 bao gồm các thiết bị Thiết bị sản xuất Dược phẩm (Máy dập viên thuốc, Máy đóng nắp chân không bán tự động, Máy sấy đông khô dạng khay, Máy rang dược liệu, Máy tạo hạt dạng viên nén, Máy tách nước giỏ nằm ngang…).;  Trong quá trình tiếp nhận thiết bị và chuyển giao công nghệ đã có sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng ban chức năng có liên quan, cán bộ Trung tâm TH-TN và giảng viên Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

Sau khi tiếp nhận các thiết bị hiện đại, cán bộ Trung tâm TH-TN đã được nhà cung cấp hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị và chuyển giao công nghệ một cách tỉ mỉ. Nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm phục vụ đào tạo và NCKH, cán bộ KTV tiếp thu tích cực các qui trình và tiến hành vận hành trước sự theo dõi, giám sát của cán bộ hướng dẫn đạt kết quả cao.

Sau đây là một số hình ảnh các thiết bị hiện đại đã tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đợt 1 tại các phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm TH-TN Trường Đại học Vinh.

Máy cô quay chân không

Thiết bị nội soi

Kính hiển vi điện tử

Thiết bị xét nghiệm sinh hóa

ThS. Lê Thị Thu Hiệp, Trung tâm TH-TN