Kính gửi các nhà khoa học!
Thực hiện kế hoạch công tác 2016, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ, hỗ trợ” tại miền Nam và miền Trung.
Nội dung: Giới thiệu chung về Quỹ và các chương trình tài trợ hỗ trợ từ Quỹ; Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài; Kinh nghiệm xây dựng viết thuyết minh đề cương đề tài NCCB.
Đối tượng: Các cá nhân, đại diện các tổ chức KH&CN quan tâm đến các chương trình tài trợ hỗ trợ của Quỹ
Địa điểm: Phòng Meeting, Toà B,  Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Thời gian: 08:30 – 12:00 (Đón đại biểu từ 08:00) ngày 16/9/2016.
Rất mong sự có mặt và đóng góp ý kiến của các nhà khoa học trong buổi tuyên truyền của Quỹ.