Hội thảo do Trường Đại học Vinh và Ban Quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) phối hợp tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia, các nhà quản lý, giáo viên và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu chương trình, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đây cũng là một hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019).

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Trưởng ban Quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) - Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP); PGS.TS. Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Võ Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng; PGS.TS. Phùng Gia Thế - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHSP Hà Nội 2; GS.TS. Thái Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; GS. Hồ Tấn Nhựt và GS. Tim Tiemann đến từ California State University, Northridge, Hoa Kỳ; các nhà khoa học đến tứ Trường Rajabhat Mahasarakham, Thái Lan và đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các giảng viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước có báo cáo tham gia Hội thảo.

Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí là lãnh đạo Nhà trường, Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên của các khoa, viện; Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn của Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm; Ban Quản lý Chương trình ETEP, Ban Tổ chức, Ban Chương trình Hội thảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh: Ðội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công đổi mới giáo dục. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của người giáo viên trong nhà trường lại càng có ý nghĩa quan trọng. Trong thực tiễn, đội ngũ giáo viên luôn là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, là nhân tố chủ đạo quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo viên luôn được xem là một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Thực tế thời gian qua, các cơ sở đào tạo giáo viên đã chủ động, tích cực đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo - bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở đào tạo giáo viên đã bước đầu được đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tuy nhiên chương trình vẫn còn mang nặng tính lý thuyết, đào tạo - bồi dưỡng năng lực thực hành giáo dục, dạy học còn hạn chế, chưa sát với yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu phát triển của xã hội. Chính vì vậy, các cơ sở đào tạo giáo viên, nhất là các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc đổi mới chương trình đào tạo - bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để đội ngũ này có đủ năng lực và phẩm chất thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh khai mạc Hội thảo

Hội thảo lần này, Ban tổ chức đã nhận được hơn 60 báo cáo từ các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Các báo cáo đều hướng vào chủ đề của Hội thảo nhưng qua nhiều cách tiếp cận khác nhau và chia thành 3 hướng chính: 1) Thực trạng phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; 2) Mô hình và kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; 3) Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa cơ sở giáo dục đại học với trường phổ thông và Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, đại biểu cũng được nghe một số báo cáo mời như Trường Đại học tăng tốc: Nếu bạn có thể tái xây dựng lại trường đại học của mình từ một tờ giấy trắng, bạn sẽ làm gì và bạn sẽ làm như thế nào? của GS. Hồ Tấn Nhựt - California State University, Northridge; Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ sở đào tạo giáo viên trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cà cán bộ quản lý giáo dục của GS.TS. Đinh Xuân Khoa và PGS.TS. Phạm Minh Hùng - Trường Đại học Vinh; Chương trình song hành: Nghiên cứu tại trường đại học California University, Northridge của GS. Tim Tiemann - California State University, Northridge; Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT  về chương trình GDTX và một số kiến nghị của TS. Trần Thị Kim Tuyến - Trường Đại học Sài Gòn; Đổi mới công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên của TS. Phạm Lê Cường và PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hiền - Trường Đại học Vinh...

Một số báo cáo tại Hội thảo

Nhìn chung, các báo cáo, tham luận đã bao quát hết các nội dung của chủ đề Hội thảo: Từ thực trạng phát triển chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Từ kinh nghiệm trong và ngoài nước về phát triển chương trình và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đến mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; từ sự cần thiết xây dựng quan hệ phối hợp giữa các cơ sở đào tạo Giáo viên trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến  phương thức và nội dung phối hợp giữa các cơ sở đào tạo Giáo viên trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; và vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;...

Đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu của các cơ sở giáo dục và cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh tham dự Hội thảo

Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực" là một hoạt động quan trọng trong Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) của Trường Đại học Vinh. Hội thảo được tổ chức nhân dịp Trường Đại học Vinh kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, khai giảng khóa đào tạo thứ 60 và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước càng tô thắm thêm truyền thống sư phạm của Trường Đại học Vinh - một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chủ chốt của cả nước.

Bài: HN; Ảnh: HN, Quang Vượng