Trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức Hội thảo "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", ngày 18/03/2017. Mời các nhà khoa học viết bài và tham dự hội thảo, chi tiết xin mời xem tại đây: hoi_thao_phat_trien_doi_ngu_nha_giao_hue_2017.pdf