Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang triển khai nhiều hoạt động nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức hội thảo: "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo".

Thời gian: 18/03/2017

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số 34 đường Lê Lợi, TP. Huế.

Chi tiết về hội thảo, xin mời xem tại đây!