Chủ đề của Hội thảo là Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”.

Hội thảo nhằm mục đích:

- Tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam.

- Đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tiến tới hình thành một tổ chức quốc tế về Việt Nam học.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Hội thảo ở file đính kèm hoặc website http://icvs2016.vnu.edu.vn/

Xem thông báo!

Tin: Đinh Phan Khôi