Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tổ chức đợt tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho tất cả giáo viên và học viên cao học tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và trung học phổ thông trên cả nước. Trân trọng kính mời giảng viên và học viên cao học tiếng Anh tham dự. Chi tiết trong file đính kèm: tap_huan_ppgd_tieng_anh_hue_32017.pdf