Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, giao lưu khoa học trong nước và quốc tế, giữa các vùng miền, giữa các cơ quan nghiên cứu và đào tạo; góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ và đào tạo về lĩnh vực Quang học ở Việt Nam.

Hội nghị có sự tham dự và trình bày báo cáo của gần 50 nhà khoa học có rất uy tín của thế giới về lĩnh vực Quang học. Ngoài ra, Ban tổ chức còn mở lớp học ngắn hạn về Quang học hiện đại cho các học viên Sau đại học và các nhà nghiên cứu trẻ bước đầu làm quen về lĩnh vực này. Hội nghị sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

- Kỹ thuật lượng tử/ Thông tin lượng tử 

- Quang học lương tử/ Phân tử, ion và nguyên tử lạnh

- Quang học phi tuyến/ Tương tác giữa vật chất với  laser cường độ cao

- Quang tử /plasmonics/ Cấu trúc nano và siêu vật liệu

Website Hội nghị: https://ntco2019.vinhuni.edu.vn/

Chủ tịch Hội nghị: 

1. GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Trường Đại học Vinh

2. GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Hội Vật lí Việt Nam

3. GS.TS. Maciej Lewenstein, ICFO, Barcelona, Tây Ban Nha

4. GS.TSKH. Marek Trippenbach, Đại học Tổng hợp Warsaw, Ba Lan

Ban Tổ chức quốc tế:

Trưởng ban:  PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Trường Đại học Vinh

Các ủy viên:

1. GS. Artur Ekert, Oxford, National University of Singapore

2. GS. Guofu Zhou, South China Normal University

3. GS. Kris Kempa, Boston College

4. GS. Li You, Tsinghua University

5. GS. Luu Tran Trung, ETH Zurich

6. GS. Michael Giersig, Freie Universitat Berlin

7. GS. Peter Zoller, Austrian Academy of Sciences

8. GS. Ryszard Buczyński, University of Warsaw

9. GS. Seung-Woo Kim, Korea Advanced Institute of Science and Technology

10. GS. Tomasso Calarco, Forschungszentrum Jülich

11. GS. Vladimir Konotop University of Lisbon

12. GS. Van Cao Long, University of Zielona Góra

13. GS. Wiesław Królikowski, University of Texas A&M at Qatar

14. GS. Włodzimierz Jastrzebski (IOP PAS)

15. GS. Yuri Kivshar, ANU, Canberra

Ban Tổ chức địa phương:

Trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Trường Đại học Vinh

Các ủy viên:

1. PGS. Chu Văn Lanh

2. PGS. Vũ Ngọc Sáu

3. PGS. Nguyễn Văn Phú

4. PGS. Nguyễn Hồng Quảng

5. TS. Nguyễn Văn Hải

6. TS. Đinh Phan Khôi

7. TS. Nguyễn Thành Vinh

8. TS. Trịnh Ngọc Hoàng

9. TS. Nguyễn Tiến Dũng

10. TS. Nguyễn Thành Công

11. TS. Đỗ Mai Trang

12. ThS. Đỗ Thanh Thùy

13. ThS. Nguyễn Hồng Soa

14. ThS. Hoàng Việt Dũng

15. ThS. Nguyễn Hữu Sáng

16. TS. Bùi Đình Thuận

17. TS. Lê Văn Đoài

18. TS. Lê Cảnh Trung

19. TS. Hồ Đình Quang

20. ThS. Trịnh Thị Dung

21. ThS. Phan Thế Hoa

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội nghị: Tiếng Anh.

Thể loại báo cáo: Oral và Poster.

Thời gian: Từ ngày 22/9 đến ngày 29/9/2019.

Địa điểm: Trường Đại học Vinh (Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hạn đăng ký tham dự và gửi báo cáo:

- Đăng ký tham dự và gửi abstract: trước ngày 30/8/2019 (qua website của Hội nghị hoặc qua Ban thư ký).

- Gửi toàn văn báo cáo: trước ngày 15/9/2019.

In ấn, phát hành: Các báo cáo toàn văn sẽ được phản biện và gửi đăng trên các tạp chí quốc tế: Physica Scripta; Photonic Letter of Poland.

(Định dạng bài viết theo mẫu trên website Hội nghị).

Địa chỉ liên hệ: Ban Thư ký Hội nghị

TS. Bùi Đình Thuận, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh

Điện thoại: 0915.560.085; Email: thuanbd@vinhuni.edu.vn