Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, giảng viên trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong việc tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo theo chương trình tiếp cận CDIO.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường; lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL; đại diện tổ xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cấp trường; lãnh đạo và cán bộ, giảng viên Viện Sư phạm Tự nhiên. PGS.TS. Kiều Phương Chi và PGS.TS. Lê Đức Giang chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe 6 báo cáo tham luận về công tác biên soạn đề cương chi tiết và đề cương bài giảng học phần, công tác kiểm tra, đánh giá, sử dụng hệ thống LMS, tổ chức dạy học, quản lý việc tự học và hồ sơ học tập của sinh viên của các giảng viên đã trực tiếp tham gia quá trình biên soạn chương trình, triển khai việc giảng dạy cho sinh viên khóa 58 theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

Hội nghị cũng đã nghe phát biểu của đại diện lãnh đạo Nhà trường, của đại diện Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL, đại diện tổ xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cấp trường và cán bộ, giảng viên Viện Sư phạm Tự nhiên. Các báo cáo, tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị đều khẳng định việc triển khai chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO là hướng đi đúng đắn của Trường Đại học Vinh trong giai đoạn hội nhập nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của sinh viên góp phần phát triển năng lực của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, việc xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và trình độ phát triển chương trình của hầu hết giảng viên. Hội nghị cũng đã chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn, các biện pháp khắc phục và một số đề xuất để việc tổ chức và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO được tốt hơn.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng và PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực của các giảng viên Viện Sư phạm Tự nhiên trong việc tổ chức triển khai xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và tổ chức dạy học cho sinh viên khóa 58 theo chương trình mới, đồng thời đánh giá cao Ban lãnh đạo Viện đã tổ chức Hội nghị này để các giảng viên được trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quá trình triển khai dạy học và đề xuất các giải pháp giúp Nhà trường triển khai có hiệu quả hơn công tác tổ chức đào tạo tiếp cận CDIO trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra, lãnh đạo Nhà trường cũng chỉ rõ một số định hướng của Nhà trường trong việc triển khai các đề tài cấp trường về biên soạn đề cương chi tiết, bài giảng và câu hỏi thi của các học phần còn lại trong chương trình đào tạo khóa 58 trong năm 2018 cũng như những giải pháp của Nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo chương trình tiếp cận CDIO.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Sau gần 4 giờ thảo luận sôi nổi, Hội nghị Nâng cao chất lượng dạy học theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của Viện Sư phạm Tự nhiên đã thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo Viện Sư phạm Tự nhiên, PGS.TS. Kiều Phương Chi đã tổng kết các nội dung chính của hội nghị đồng thời đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên trong toàn Viện cần phải nỗ lực, giành thời gian và tâm huyết trong công tác biên soạn chương trình và tổ chức dạy học các học phần còn lại của khóa 58 ở giai đoạn 2 theo tiếp cận CDIO góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

PGS.TS. Lê Đức Giang - Viện Sư phạm Tự nhiên