Kính gửi: Quý nhà khoa học, các thầy cô giáo, các anh (chị)

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lâp khoa Luật, tổng kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013. Khoa Luật - Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013”. Hội thảo là diễn đàn học thuật để các nhà khoa học, các chuyên gia đánh giá những thành tựu 5 năm thi hành Hiến pháp 2013, thảo luận và đưa ra những khuyến nghị khoa học góp phần thi hành hiệu quả Hiến pháp trong giai đoạn tới.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo.

1. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung:

- Cơ chế bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp năm 2013,

- Bảo vệ quyền con người từ thực tiễn thực hiện Hiến pháp năm 2013 trong lĩnh vực hình sự;

- Bảo vệ quyền con người từ thực tiễn thực hiện Hiến pháp năm 2013 trong lĩnh vực dân sự;

- Bảo vệ quyền con người từ thực tiễn thực hiện Hiến pháp năm 2013 trong lĩnh vực hành chính;

- Bảo vệ quyền con người từ thực tiễn thực hiện Hiến pháp năm 2013 trong lĩnh vực kinh tế;

- Bảo vệ quyền con người từ thực tiễn thực hiện Hiến pháp năm 2013 trong lĩnh vực chính trị, dân chủ và pháp quyền;

- Bảo vệ quyền con người từ thực tiễn thực hiện Hiến pháp năm 2013 trong quan hệ pháp luật quốc tế.

Ngoài các chủ đề do Ban tổ chức gợi ý, Quý vị có thể lựa chọn những vấn đề khác có liên quan đến mục tiêu hội thảo đã nêu ở trên.

2. Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự

- Hạn cuối nộp bài: 30/12/2018

- Thời gian tổ chức tổ chức hội thảo: 8h thứ bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019.

- Bài viết xin gửi về: Email: ​dinhliemdhv@gmail.com; liemdv@vinhuni.edu.vn

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 8, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182 - đường Lê Duẩn - Tp Vinh - tỉnh Nghệ An)

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên lạc qua:

Khoa Luật - Trường Đại học Vinh (Số 182 - đường Lê Duẩn - Tp Vinh - tỉnh Nghệ An)

- TS. Đinh Ngọc Thắng - Trưởng khoa Luật (ĐT: 0989737177)

- TS. Đinh Văn Liêm - (ĐT: 0977966094)

Để việc đón tiếp được chu đáo, xin các Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn liên hệ qua:

TS. Đinh Văn Liêm - Phó trưởng khoa Luật (ĐT: 0977966094).

Email: ​dinhliemdhv@gmail.com; liemdv@vinhuni.edu.vn

Rất mong và hân hạnh được đón tiếp quý vị tại Hội thảo!​

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG KHOA

TS. ĐINH NGỌC THẮNG