Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Hội giảng dạy ngôn ngữ Nhật Bản mở lớp tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho cán bộ giảng dạy, học viên cao học, sinh viên sư phạm ngành tiếng Anh của các trường đại học, cao đăng và các sở giáo dục và đào tạo từ ngày 22-23/03/2018. Thông tin chi tiết vui lòng tải thông báo tại đây: cv_tap_huan_ppgd_tieng_anh.pdf