Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo còn khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng nền kinh tế Việt Nam muốn tăng tốc, phát triển thì việc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là lựa chọn tất yếu phải tập trung. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là lực lượng trung tâm được hỗ trợ hình thành và phát triển trong một hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh.

Với mục đích thúc đẩy liên kết các thành phần của Hệ sinh thái Vùng (doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp,..) với Hệ sinh thái quốc gia và quốc tế; tạo dựng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ tại địa phương. Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với  Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đồng tổ chức sự kiện Techfest vùng Bắc Trung Bộ năm 2018 tại tỉnh Nghệ An với kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 7h30 - 17h00 ngày 21/6/2018.

- Địa điểm: tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung:

+ Triển lãm sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ

+ Hội thảo “Liên kết xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ”

+ Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ”

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ KH&CN và UBND tỉnhNghệ An.

- Thành phần:

+ Bộ Khoa học và Công Nghệ: Lãnh đạo Bộ, đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

+ Đại diện Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

+ Đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

+ Đại diện trường Đại học, viện nghiên cứu vùng Bắc Trung Bộ.

+ Một số doanh nghiệplớnvùngBắcTrungBộ.

+ Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ.

+ Đại diện một số Quỹ đầu tư, Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

+ Các chuyên gia, nhà khoa học.

Để biết thêm thông tin về Techfest Vùng Bắc Trung Bộ, vui lòng liên hệ:

Chị Phạm Thị Hồng Hạnh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN - Bộ KH&CN

Email: phhanh84@gmail.comĐT: 0947.061660

CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KH&CN