Để Hội thảo diễn ra có chất lượng cao, Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, quý thầy, cô giáo, các bạn NCS, học viên cao học, sinh viên viết bài, đóng góp ý kiến và tham gia Hội thảo với thể lệ như sau:

1. Đối tượng tham dự: Các nhà khoa học, quản lý, lãnh đạo,các học giả, quý thầy cô giáo, các bạn học viên, sinh viên và tất cả mọi người quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn KHXH&NV trong và ngoài nước.

Đăng ký và gửi bài: Thời hạn đăng ký tham dự và gửi bài: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2019. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: vienkhxhnv@vinhuni.edu.vn;

Quy định bài viết: Bài viết đúng chủ đề, tập trung vào các vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn KHXH&NV .

Phần tóm tắt không quá 200 từ, được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Bài viết đầy đủ không quá 5.000 từ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 1.5. Họ tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tiêu đề của bài. Mỗi bài viết đầy đủ phải có 5 từ khóa, trình bày theo thứ tự alphabet, viết sau phần tóm tắt. Các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, không in nghiêng. Trích dẫn phải chính xác, người viết phải tự chịu trách nhiệm cá nhân về phần trích dẫn. Tài liệu tham khảo để ở cuối bài có đánh số thứ tự và trình bày theo trình tự sau: Tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), tên nhà xuất bản, nơi xuất bản.

2. Quy trình biên tập

Các bài được xét duyệt, có nội dung tốt sẽ được in trong Kỷ yếu của Hội thảo. Ban Tổ chức sẽ không phản hồi đối với những bài không đạt yêu cầu, không được chấp nhận.

Các bài tham gia hội thảo đều được ít nhất 2 thành viên trong Ban Nội dung của Hội thảo xét duyệt, nếu có yêu cầu chỉnh sửa, Ban Tổ chức sẽ gửi lại tác giả để hoàn thiện và gửi lại trong vòng 2 tuần kể từ sau khi nộp bài đầy đủ (như lịch nêu trên).

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian dự kiến: Tháng 5 năm 2019 (1 ngày).

Địa điểm dự kiến: Hội trường A, Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An./.