Tên seminar: Các học thuyết kinh tế hiện đại cho ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế chính trị

Người trình bày: Nguyễn Thị Hải Yến (Viện KHXH và NV)

Thời gian: 8h30 ngày 26/1/2021

Địa điểm: Phòng học B1 103

Đơn vị: Khoa Kinh tế