Thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017

Seminar

Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường
17/08/2017
MS 204 - ngày 18/08/2017 – ThS. Phan Công Ngọc
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
11:15 14/08/2017
MS 203 – 19/08/2017 – Nguyễn Thị Thế, Đinh Thanh Giang
Lịch seminar Khoa Giáo dục Thể chất
11:14 14/08/2017
MS 202 – 12/08/2017 – Phan Sinh
Lịch seminar Khoa Giáo dục Thể chất
11:09 14/08/2017
MS 201 – 12/08/2017 – Nguyễn Trí Lục
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
11:04 14/08/2017
MS 200 – 12/07/2017 – Nguyễn Ngọc Bích, Đinh Thanh Giang
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
14:04 28/07/2017
MS 199 –05/08/2017 – Đinh Thanh Giang
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
14:00 28/07/2017
MS 198 - 16/07/2017 - Nhóm NCS ngành LL&PPDH Toán
Lịch seminar Khoa Giáo dục Thể chất
13:59 28/07/2017
MS 197 - 30/07/2017 - Phan Sinh
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
13:55 28/07/2017
MS 196 – 29/07/2017 – Nguyễn Ngọc Bích
Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường
13:53 28/07/2017
MS195 - ngày 22/07/2017 – TS. Lê Quang Vượng
Tuyển sinh năm 2017
Cựu sinh viên
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Tạp chí khoa học
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Vinh Uni-TOPICA
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.