- Tên seminar: Ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý cây xanh tại thành phố Vinh

- Thời gian: 19h00, ngày 14/06/2017

- Địa điểm: Văn phòng khoa Địa lí - QLTN

- Người trình bày: Trần Đình Du

- Đơn vị: Khoa Địa lí - QLTN