Tên Seminar:  Rà soát ngân hàng câu hỏi học phần lý thuyết tài chính tiền tệ theo tiếp cận CDIO

Thời gian: 8h30 ngày 22/1/2021

Địa điểm: VPK

Người trình bày: TS. Hoàng Thị Việt

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế