Tên SeminarNghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chuyên ngành kế toán 2  theo tiếp cận CDIO

Thời gian: 14 h ngày 09/04/2020

Địa điểm: Trực tuyến ID 6668882986      MK: 123456

Người trình bày: Nguyễn Thị Diệu Thúy

Đơn vị: Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế