1. Tên seminar:  Tăng cường sự hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An

2. Thời gian: 13h30thứ 2 ngày 01/06/2020

3. Địa điểm:  A1 201

4. Người trình bày: Trần Văn Hào

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế