Tên semina: Phòng ngừa vị thành niên phạm tội dựa vào cộng đồng
Thời gian: 13h30, ngày 19/06/2018
Địa điểm: Văn phòng khoa Lịch sử
Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Hoài An
Đơn vị: Khoa Lịch sử