Tên Seminar: Những điểm mới trong các quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm về mại dâm và hướng hoàn thiện.

Thời gian: 15h đến 17h ngày 04/01/2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1.
Người trình bày: ThS. Đặng Thị Phương Linh
Đơn vị: Bộ môn Luật hình sự, Khoa Luật