Tên Seminar: Thi hành hình phạt tù theo luật thi hành án 2010.

Thời gian: 15h đến 17h ngày 10/01/2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1.
Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Thanh Trâm
Đơn vị: Bộ môn Luật hình sự, Khoa Luật