Tên Seminar:  Một số vấn đề pháp lý về Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp  .
Thời gian: 14h ngày 16/09/2019
Địa điểm: Phòng họp 
tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Ths. Hồ Thị Hải
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế, Khoa Luật