Tên Seminar:  Quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013.
Thời gian: 14h ngày 14/05/2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: TS. Đinh Ngọc Thắng
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật