Tên Seminar:  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

Thời gian: 14h ngày 18/05/2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: TS. Phạm Thị Huyền Sang
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế - Khoa Luật.