Tên Seminar: Quyền của phạm nhân trong thi hành án hình sự

Thời gian: 19h ngày 03/06/2020. 

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1. 

Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Thanh Trâm

Đơn vị tổ chức: Bộ môn luật hình sự - Khoa Luật