Tên Seminar: Quyền lao động của phạm nhân theo luật thi hành án hình sự.

Thời gian: 19h ngày 05/06/2020. 

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1. 

Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Thanh Trâm

Đơn vị tổ chức: Bộ môn luật hình sự - Khoa Luật