Tên seminar: Cải cách thủ tục hành chính - đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam giai đoan hiện nay.

Thời gian: 14h ngày 05/06/2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1

Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đơn vị: Bộ môn Luật hành chính nhà nước, Khoa Luật