Tên Seminar: Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hành chính.

Thời gian: 14h ngày 28/05/2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1

Người trình bày: Ths. Đoàn Minh Trang

Đơn vị: Bộ môn Luật Hành chính nhà nước, Khoa Luật